U bent hier

Antwerpen

Koor&Stem Antwerpen heeft als doel de koren uit onze provincie op verschillende vlakken te ondersteunen en te stimuleren op organisatorisch, technisch en muzikaal vlak. Zij stelt haar programma samen, rekening houdend met de noden en inbreng van haar koren.

Ons aanbod

Voor dirigenten en koorbesturen

Koor&Stem Antwerpen organiseert met regelmaat korte cursussen voor koordirigenten. We besteden er aandacht aan slagtechniek, stemvorming en inzicht in de partituur. Voor koorbesturen richten we ook infosessies in over de juridische en wettelijke kaders waarbinnen zij als koor fungeren: over Sabam/Semu, verschillen tussen een vzw en feitelijke vereniging, de nieuwe wetgeving rond privacy, e.d. Daarnaast maken we jullie graag wegwijs in het optimaal voeren van interne en externe communicatie.

We ondersteunen koorzangers

Ook voor koorzangers richten we regelmatig cursussen in waarbij we dieper ingaan op het gebruik van de stem en op het correct interpreteren van een partituur. Een korte inleiding notenleer wordt regelmatig ingericht.

Kinder- en jeugdkoren

Onze kinder- en jeugdkoren verdienen alle aandacht. We moedigen projecten en initiatieven voor de jeugd aan en ondersteunen ze ook financieel. In de voorbije jaren zetten we projecten op zoals schoolzangdagen, Koningin Kato, ontmoetingsmomenten voor schoolkoordirigenten, enz. We focussen op de duurzaamheid ervan door in te zetten op de begeleiding van leerkrachten op langere termijn.

Repertoirestimulansen

Elk jaar organiseren we verschillende wokshops om nieuw repertoire te leren kennen. Een greep uit ons programma: een repertoiredag met miscomposities, kerstliederen, e.a. Een ontmoetingsmoment met schoolkoordirigenten en schoolzangdagen. Of een korenontmoeting voor seniorenkoren.

Koren ontmoeten elkaar!

Koor&Stem Antwerpen staat dicht bij de plaatselijke koren en organiseert jaarlijks een koordag waar koorbesturen elkaar ontmoeten en zich informeren over interessante zaken die de Antwerpse koren aanbelangen. Tijdens deze koordag zetten we ook graag de jubilerende koren in de kijker en vieren we de Vrijwilliger van het Jaar. Dergelijke ontmoetingen zijn een stimulans tot samenwerking, uitwisseling van ervaringen, inspiratie en programmatie van activiteiten.

Financiële ondersteuning

Voor grotere projecten en/of samenwerking met andere koren kunnen koren uit de provincie Antwerpen een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning. Het project moet tijdig worden ingediend, d.w.z. voor 1 december wanneer het project plaatsvindt in het voorjaar, en 1 juni wanneer het project plaatsvindt in het najaar. De voorwaarden worden op aanvraag toegestuurd. Voorbeelden van projecten waarvoor ondersteuning kan worden gegeven zijn: een musical en samenwerkingen met andere koren, de gemeente of andere culturele organisaties. Koren die een vijfjarig jubileum vieren zijn daarnaast ook welkom op de koordag om een waardebon in ontvangst te nemen.

CONTACT

Koor&Stem Antwerpen vzw

Anne Halffman, voorzitter
inschrijvingen@koorenstemantwerpen.be
FACEBOOKPAGINA

Raad van bestuur

Anne Halffman, voorzitter
Kristel Van Doorslaer, penningmeester
Anita Croon, secretaris
Jeanine Lambrechts, bestuurslid
Marjolein Braspenningx, projectambassadeur

Ga naar regionale website

Vormingen

21 april 2018 tot 9 juni 2018
Kampenhout-Relst
zangers, dirigenten
Driedaagse cursus stemvorming waar we het natuurlijke proces van het lichaam centraal stellen. Kristien Vercammen introduceert automatismen die het zingen leuk maken. Dan komt er ruimte om écht van de muziek zelf te genieten
3 maart 2018
Schoten
dirigenten, leerkrachten
Heb je een schoolkoor en wil je graag advies? Kom naar dit gratis ontmoetingsmoment voor bestaande en nieuwe schoolkoren.
10 maart 2018
Antwerpen
koorbesturen
In deze workshop worden een aantal basisprincipes toegelicht van wervende communicatie in koorcontext.
19 februari 2018, 26 februari 2018
Antwerpen
zangers, dirigenten
In de Antwerpse kathedraal ontwikkelt men nieuwe muzikale vormen voor de liturgie. Kom tijdens deze inspiratiemomenten de liturgische koormogelijkheden en het repertoire verkennen.

Concerten in de regio

3 maart 2018
Borgerhout (Antwerpen)
11 maart 2018
Antwerpen
23 maart 2018
Antwerpen 5 (Antwerpen)