You are here

De ziekte van Alzheimer tastte het geheugen van mijn moeder aan, waardoor ze mij niet langer herkent. Tijdens het contactkoor bloeit ze open, zingen we samen liedjes en vinden we elkaar weer. Het lijkt alsof haar ziekte dan even niet bestaat. Dat is voor mij heel bijzonder.

 

Een contactkoor

Of hoe samen zingen het contact bij mensen met dementie en hun omgeving weer mogelijkheid maakt. De Stem van ons Geheugen is een zangproject in samenwerking  met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, woon- en zorgcentrum Den Olm en VSPW Mol. We ondersteunen zorgorganisaties bij het oprichten van een ‘contactkoor’ voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Samen zingen zorgt voor verbinding en raakt aan emoties.

Workshops

Toch blijkt het niet altijd gemakkelijk om een contactkoor op te starten of te begeleiden. We organiseren daarom workshops voor alle geïnteresseerden - vrijwilligers, mantelzorgers, zorgkundigen, animatoren, directie - die samen willen zingen met mensen met dementie. We helpen je graag op weg en bieden een antwoord op vele muzikale en organisatorische vragen.

Liedmateriaal

We verkopen: cd's met populaire oude liedjes, een liedtekstbundel, een inspiratiegids vol nuttig advies, partituren in verschillende toonhoogtes en piano-arrangementen van de liedjes. Ook zo begeleiden we de opstart van contactkoren in Vlaanderen.

Talenten

We spreken mensen met dementie niet aan op hun tekorten maar op hun talenten. Hun geheugen en herinneringen verdwijnen, maar ze blijven meetellen in onze maatschappij. We appelleren aan hun muzikaal geheugen om ze te empoweren. Onderzoek wees uit dat het muzikaal geheugen veel langer bewaard blijft dan andere vaardigheden. Daar gaan we mee aan de slag. 
 

Meer info

Lees meer over het project
Over de initiatiefnemers en partners
ervaringen iN onze blog
Artikelen in onze webshop

Vormingen

We organiseren geregeld initiatieven voor alle geïnteresseerden uit de zorg die samen willen zingen met mensen met dementie: vrijwilligers, mantelzorgers, zorgkundigen, animatoren, directies,…

Volg dit project

6x per jaar houden we je op de hoogte over onze activiteiten, vormingsmomenten en ontvang je info over zingen en dementie

Terug naar boven