U bent hier

Verzekeringen

Een verzekering voor je koor, een maximale bescherming van zangers en bestuursleden. Het afsluiten van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is een verplichting voor elk koor. Bij Koor&Stem kunnen alle aangesloten koren hun leden en vrijwilligers voordelig verzekeren. Daarnaast kan je bijkomende verzekeringen afsluiten voor persoonlijke ongevallen en repetitielokalen.

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID (BA) EN RECHTSBIJSTAND

Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is zowel voor koren als hun vrijwilligers verplicht.We bieden een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid aan voor alle ongevallen die kunnen ontstaan in het kader van activiteiten van het koor.

Die verzekering vergoedt de schade veroorzaakt aan alle andere personen dan de verzekerden. Dat kan gaan over de schade aan verhuurders, individuele personen, instellingen, organisaties, enz.

Voor een schadegeval waarin leden van het koor zelf betrokken partij zijn, komt de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitsluitend tussen voor wat de lichamelijke schade betreft. De verzekerden worden dus in dit geval onderling als derden beschouwd.

De polis BA voorziet in dekkingen voor lichamelijke schade, beperkte stoffelijke schade, rechtsbijstand en schadegevallen te wijten aan voedselvergiftiging of verkoop van spijzen en dranken. De burgerlijke aansprakelijkheid van het publiek wordt niet gedekt door Koor&Stem. Eventuele schadegevallen veroorzaakt door publiek zijn voor rekening van een persoonlijke dekking BA van de betrokkene. Toevertrouwd goed en schade aan gehuurde of gebruikte gebouwen (contractuele aansprakelijkheid) wordt niet gedekt in de polis BA van Koor&Stem. Schade door brand en ontploffing aan ruimten die gebruikt of gehuurd worden voor een periode van minder dan 30 dagen wordt wel gedekt; uiteraard voor zover het koor aansprakelijk is.

PERSOONLIJKE VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN (LO)

Je kan een polis persoonlijke ongevallen onderschrijven voor alle koorleden, bestuursleden, dirigenten, vrijwilligers en niet-koorleden die deelnemen aan koorreizen. Zowel de koorleden als de vrijwilligers zijn voor hun lichamelijke ongevallen tijdens de activiteiten verzekerd door Koor&Stem. Lichamelijke ongevallen op de weg van huis naar de plaats van de activiteit en terug voor zover gebruik wordt gemaakt van de kortste weg en dit binnen de normale tijd (= tijd die de afstand van de kortste weg vergt na het verlaten van de woonst en/of na het beëindigen van de kooractiviteit) worden eveneens gedekt. 

De polis LO voorziet in volgende dekkingen: overlijden, bestendige invaliditeit, medische kosten, tandprothese, opzoekings- en repatriëringskosten, begrafeniskosten en verzorgingskosten in het buitenland. 

Lichamelijke ongevallen van publiek en schade aan brillen, contactlenzen, kleding en persoonlijke voorwerpen worden niet gedekt door de polis van Koor&Stem.

Lokalenverzekering

Veel koren maken gebruik van een repetitielokaal dat op jaarbasis gehuurd of ter beschikking gesteld wordt van de gemeente, de kerkfabriek of een andere instantie. Meestal moet het koor daarvoor contractueel een brandverzekering afsluiten. Zelfs wanneer die verplichting niet is opgenomen in je huurovereenkomst of in je overeenkomst in verband met de ter beschikkingstelling, doet je koor er goed aan een brandverzekering te nemen voor de locatie waar wekelijks wordt gerepeteerd. Bij een brand of ander ongeval is het koor dan verzekerd zodat het niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor de kosten aan het gebouw of de inboedel.

Koren kunnen gebruik maken van de lokalenverzekering die Koor&Stem aanbiedt waarin de verzekering van het repetitielokaal of de aansprakelijkheid als huurder of gebruiker worden opgenomen. Bovendien wordt ook de inboedel in die polis opgenomen.

De brandpolis voorziet in volgende dekkingen: brand, arbeidsongevallen, aanslagen, storm, hagel, ijs en sneeuwdruk. 

Van ongeval tot schadevergoeding: welke stappen?

  • Een ongeval deed zich voor tijdens een kooractiviteit.
  • Verwittig ons meteen en vraag het formulier voor aangifte van een ongeval.
  • Vul het in en bezorg het ons ondertekend terug.
  • Wij sturen het formulier voor aangifte door naar verzekeringsmaatschappij, samen met een bewijs van het koorlidmaatschap.
  • De maatschappij onderzoekt het dossier en neemt daarvoor, indien nodig, rechtstreeks contact met je op.
  • Na afronding van het onderzoek deelt de verzekeringsmaatschappij je de beslissing mee.
  • De verzekeringsmaatschappij beslist over een mogelijke uitbetaling.
  • Koor&Stem brengt alleen de verzekeringsmaatschappij op de hoogte van het ongeval en mengt zich niet in een mogelijke discussie.

Vragen?

Margriet Czerwiec
Medewerker secretariaat
info [at] koorenstem.be
+32 (0)3 237 96 43

Aangifteformulier nodig?

Neem contact met ons op via
info [at] koorenstem.be en we sturen je een aangifteformulier.

Terug naar boven