Nieuws

#veiligsamenzingen
Heel goed nieuws! We kunnen blijven zingen in code oranje en de maatregelen versoepelen een beetje.
Koorwereld
In het kader van de World Choir Games slaan Koor&Stem en het Leuvense onderzoekscentrum Imec de handen in elkaar.
Koor&Stem vzw
Jori Klomp en Benoît Giaux zijn de nieuwe dirigenten. En met Liesbeth Devos als vocal coach is het team helemaal compleet!
#veiligsamenzingen
Koor&Stem kan niet akkoord gaan met de wijzigingen in de 6e versie van het basisprotocol.
Openingsconcert van de KOORLINK koorcyclus 2020-2021 op 20 september om 11 uur in AMUZ.
#veiligsamenzingen
Vanaf 1 september is koorzang tijdens kerkelijke vieringen opnieuw mogelijk, onder de voorwaarden van het basisprotocol cultuur.
#veiligsamenzingen
Daarin staan enkele belangrijke wijzigingen die we onder de aandacht willen brengen. 
#veiligsamenzingen
Deel je eerste repetitiefoto’s op de Instagram of Facebookpagina van je koor en en wij verzamelen ze hier.
Festival
Deze zomer gaat Laus Polyphoniae 2020 ook de online toer op.
In augustus doken we de opnamestudio in om de derde De Stem van ons Geheugen-cd op te nemen.
Advies
Activiteiten (ook repetities) mogen opnieuw plaatsvinden volgens de door de bevoegde minister(s) goedgekeurde sectorale protocollen.
Amateurkunsten
De verstrengde maatregelen, en de communicatie errond, in de provincie Antwerpen verhitten de gemoederen. We vragen overleg en dialoog!

Pagina's