U bent hier

Stem voor amateurs!

Kunstbeoefening kent een brede onderstroom in de samenleving. De benefits worden zelden miskend. Maar toch… wie zal het tijdens de gemeenteraadsverkiezingen (14/10/2018) opnemen voor lokaal talent? 

We tellen samen af naar de lokale verkiezingen. Op de website van het Forum voor Amateurkunsten worden aan verschillende cultuuractoren een aantal cruciale vragen gesteld: Welke spelers wegen er eigenlijk op dat lokale beleid? Wat is de beste moment om inspraak te vragen bij de politieke partijen? Wat is het Forum Cultuur? Wat zijn de trends binnen het lokaal cultuurbeleid?

Samen met Karolien Mondelaers (Schepen van cultuur, Hasselt), Lyco Vaes (vrijetijdscoördinator, Lier) en Dimitri Scholliers (ondervoorzitter Forum Cultuur, Dendermonde) willen we dat bos weer door de bomen zien.

Wegen op het beleid, het is een kunst op zich

Wie breekt een lans voor kunst en cultuur als de centen lokaal verdeeld worden? Ontluikend talent, ambitieuze kunstenaars. Laat van je horen! Op tijd. Daadkrachtig. Met veel tegelijk. En vanuit concrete verlanglijstjes. 

Wegen op het beleid, het is een kunst op zich. Daarom deze website als hulplijn. Je vindt er regelmatig nieuwe insteken en extra info. Want zo hoorden we recent: ‘inspiratie is welkom; werken binnen dezelfde kaders levert niet altijd nieuwe ideeën op.’

amateurkunsten.be/lokaleverkiezingen

Wie doet wat naar aanleiding van de verkiezingen?