Welke verzekeringen moet een koor afsluiten?

Er bestaan verschillende soorten verzekeringen, maar welke moeten we nu zéker afsluiten, en welke andere verzekeringen kunnen nog interessant zijn voor ons koor? We loodsen je graag door de mogelijkheden.

Laatste wijziging: 1 september 2023

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

Het afsluiten van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is zowel voor koren als hun vrijwilligers verplicht. Deze verzekering vergoedt de schade veroorzaakt aan alle andere personen dan de verzekerden. Dat kan gaan over de schade aan verhuurders, individuele personen, instellingen, organisaties, enz. Bij Koor&Stem kunnen alle aangesloten koren deze verzekering voordelig afsluiten, maar een koor is niet verplicht die verzekering via Koor&Stem af te sluiten.

Persoonlijke verzekering lichamelijke ongevallen (LO) 

Deze verzekering dekt lichamelijke ongevallen op de weg van huis naar de plaats van de activiteit en terug. Deze verzekering is niet verplicht, maar wel sterk aangeraden. Ook deze verzekering kan je als aangesloten koor voordelig afsluiten via Koor&Stem.

Lokalenverzekering

Veel koren maken gebruik van een repetitielokaal dat op jaarbasis gehuurd of ter beschikking gesteld wordt door de gemeente, de kerkfabriek of een andere instantie. Meestal moet het koor daarvoor contractueel een brandverzekering afsluiten. Zelfs wanneer die verplichting niet is opgenomen in je huurovereenkomst of in je overeenkomst in verband met de ter beschikkingstelling, doet je koor er goed aan een brandverzekering te nemen voor de locatie waar wekelijks wordt gerepeteerd. Bij een brand of ander ongeval is het koor dan verzekerd zodat het niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor de kosten aan het gebouw of de inboedel. Koren kunnen gebruik maken van de lokalenverzekering die Koor&Stem aanbiedt waarin de verzekering van het repetitielokaal of de aansprakelijkheid als huurder of gebruiker worden opgenomen. Bovendien wordt ook de inboedel in die polis opgenomen. 

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder van een vzw kan je tijdens de uitvoering van je opdracht aansprakelijk gesteld worden voor schade die je door fouten en nalatigheid berokkent aan bedrijven, vzw's en derden. Deze verzekering beschermt je tegen alle financiële schadeclaims van derden die je aansprakelijk houden voor je fouten als bestuurder. Met deze verzekering kan je alle bestuurders van je vzw beschermen. Je sluit de verzekering het best af voor vroegere, huidige en toekomstige bestuurders. Zo bescherm je iedere bestuurder automatisch en moet je niet iedereen afzonderlijk in de polis opnemen. Je kunt je vereniging als derde in de polis opnemen. Zo bescherm je alle bestuurders voor fouten tegen de eigen organisatie.

Verzekering rechtsbijstand

Een rechtsbijstandverzekering is er om je belangen te behartigen wanneer een gebeurtenis aanleiding heeft gegeven tot een situatie waardoor je schade hebt geleden of schade hebt veroorzaakt. In geval van geschil zal de verzekeraar eerst proberen om de zaak via een minnelijke schikking op te lossen. Wanneer een gerechtelijke procedure niet te vermijden is, zal je rechtsbijstand de kosten, waaronder de proceskosten en erelonen van advocaten en experten, op zich nemen.

 

Meer lezen 

  • Meer info over de verzekeringen die je via Koor&Stem kan afsluiten.
  • Verzekeringen bij het organiseren van een evement. Daarover vind je een uitgebreid dossier op de website van Cultuurloket.