U bent hier

Projectsubsidies talentontwikkeling

Amateurkunsten

In de zomer van 2021 lanceerde de Vlaamse minister van Cultuur een nieuwe projectsubsidielijn om talentontwikkeling in de amateurkunstensector aan te moedigen. Een volgende deadline voor indienen is 15 septemberkan je als individu of vereniging tot 10.000 euro steun aanvragen.

Voor wie en wat?

Zowel individuele amateurkunstenaars als amateurkunstverenigingen met rechtspersoonlijkheid (bv. vzw) uit Vlaanderen of Brussel kunnen deze projectsubsidie aanvragen. Heeft je koor geen specifieke rechtsvorm, de zogenaamde feitelijke vereniging, dan kan je als individu de subsidie aanvragen, bv. als voorzitter, penningmeester, ... Talentontwikkeling kan je heel breed definiëren. De subsidie is bedoeld om zowel projecten te steunen die de artistieke talenten van amateurkunstenaars een boost geven, als projecten die competenties op het vlak van ondersteuning en omkadering aanscherpen, zoals promotiewerking, publiekswerking, enz...

2 indienrondes per jaar

Voor 15 september kan je een dossier indienen via KIOSK. Zorg er wel voor dat je goed op tijd een account aanmaakt! Inloggen doe je daarna gemakkelijk via de itsme-app, hetzij als amateurkunstenaar, hetzij als vertegenwoordiger van een amateurkunstenvereniging (vzw). 

Het project waarvoor je steun vraagt heeft een maximum looptijd van 2 jaar en mag nog niet begonnen zijn. Projecten die in de eerste ronde (voor 15 april) ingediend werden kunnen ten vroegste van start gaan op 1 augustus van hetzelfde jaar. Projecten die de in tweede ronde (voor 15 september) ingediend werden kunnen van start gaan op 1 januari van het volgende jaar. 

Aanvragers kunnen maar één dossier per indienronde indienen. Als je al een projectsubsidie voor talentontwikkeling toegekend kreeg, kan je ook pas een nieuw dossier indienen wanneer het gesubsidieerd project beëindigd is. 

Een subsidiedossier schrijven

Het dossier voor de nieuwe subsidie bestaat uit twee delen. In het eerste deel zal je het project moeten toelichten en in het tweede deel moet je een begroting opmaken in een daartoe voorziene template. We geven daarbij graag de belangrijkste aandachtspunten mee:

  • Situeer je zelf duidelijk in de amateurkunstensector.

  • Omschrijf je project en de relevantie voor de talentontwikkeling. Je moet een duidelijk doel voor ogen hebben met je project en opgeven welke resultaten je verwacht, ook op langere termijn, een duidelijk ontwikkelingstraject. Hoe ga je naar iets toewerken? Waar zit de beoogde groei?

  • Voeg een heldere planning met timings toe. Het project moet goed afgebakend zijn in tijd en doelstellingen.

  • Geef duidelijk aan met wie je samenwerkt en waarom; een samenwerking met een andere partner is verplicht.

  • Belangrijk is dat de begroting in evenwicht is en dat de totale inkomsten (inclusief de subsidie) gelijk zijn aan de kosten die je opgeeft. Een extra toelichting bij de begroting is optioneel, en aan te raden met het oog op transparantie. Je kan ook enkel kosten opgeven die rechtstreeks gelinkt zijn aan het project en duidelijk in functie staan van de talentontwikkeling.

Meer weten?

Klik zeker eens door naar de website van het Departement Cultuur, waar je ook een overzicht van veelgestelde vragen vindt, een visuele infographic kan downloaden en meer kan lezen over het verloop van zo'n dossier. Bekijk ook eens het online webinar rond deze nieuwe subsidielijn!

Impulssubsidies VAN KOOR&STEM

Wist je dat je bij Koor&Stem ook terecht kan voor financële ondersteuning? Dat gebeurt in de vorm van impulssubsidies.

Organiseer je een gezamenlijk project met meerdere koren, kleur je buiten de lijntjes door samen te werken met een andere kunstdiscipline of droom van je een specifiek project rond Vlaamse koormuziek? Dan geven de impulssubsidies je project een duwtje in de rug! Aanvragen kan je eenvoudig via de site, waarna je aanvraag wordt behandeld door de provinciale afdeling van Koor&Stem, waar je koor actief is!  Heb je nog vragen? Aarzel niet contact op te nemen via info [at] koorenstem.be of via ons contactformulier.

Meer info hier

Een nieuwe projectsubsidielijn voor talentontwikkeling, met twee indienrondes per jaar. Dien je dossier in voor 15 april 2022!
Terug naar boven