U bent hier

Koor&Stem wil aangesloten koren projectmatig ondersteunen door middel van impulssubsidies. Je kan hiervoor bij een provinciale afdeling van Koor&Stem een projectsubsidie aanvragen. In alle provincies worden hiervoor een gemeenschappelijk reglement en dezelfde beoordelingscriteria gebruikt. Je kan financiële ondersteuning aanvragen als je project binnen één of meerdere van onderstaande thema’s past.

Samenwerking en ontmoeting tussen koren

Alleen is maar alleen. We ondersteunen meerkorenprojecten die samenwerking en ontmoeting tussen koren en zanggroepen onderling bevorderen. 

Met andere kunstdisciplines

Ook samenwerken met andere kunstdisciplines vinden we van belang: met orkest, instrumentaal ensemble, band, dansgroep, ... We hebben oog voor initiatieven die een voorbeeldfunctie opnemen of artistiek innovatief of uitzonderlijk zijn.

Koormuziek uit Vlaanderen

Stimuleert jouw initiatief koormuziek uit Vlaanderen?  Geef je een compositieopdracht aan een componist uit Vlaanderen? Of is een componist uit Vlaanderen op andere wijze betrokken? Vertel het ons, dat verdient misschien onze steun.

Participatie en sociaal engagement

Allemaal willen we (koor)zingen bij een zo groot en verscheiden mogelijk publiek bekend maken. Toch? Daarom ondersteunen we ook koorprojecten die zingen, in alle vormen, gemakkelijk toegankelijk maken voor specifieke doelgroepen.

Met specifieke doelgroepen bedoelen we initiatieven gericht op het zingen met kinderen en jongeren of koorprojecten met kansengroepen, zoals gedefinieerd door de Vlaamse overheid: personen in armoede, laaggeschoolden, personen met een beperking, gedetineerden, personen met een diverse etnisch-culturele achtergrond en gezinnen met (jonge) kinderen. Valt ook onder dit participatieluik: samenwerkingen met het leerplichtonderwijs, deeltijds kunstonderwijs of hoger kunstonderwijs! Subsidiereglement in detail bekijken? Hier samen met het invuldossier beschikbaar in één en hetzelfde document.

reglement downloaden 

Contact

Praktische hulp nodig bij het indienen van je dossier?
Koor&Stem, 03 237 96 43, info [at] koorenstem.be
Voor inhoudelijke vragen over jouw dossier richt je je tot jouw provinciale afdeling.

Te volgen stappen

 • Raadpleeg eerst het subsidiereglement en lees onze veelgestelde vragen...
 • Vul dan het subsidiedossier in dat je hieronder kan downloaden. Neem je tijd, overleg waar nodig.
 • Klaar? Upload vervolgens jouw ingevulde dossier via het formulier verder op deze pagina. 
 • Je ontvangt meteen een automatische bevestigingsmail: nu heb je je dossier formeel ingediend! 
 • De betrokken provinciale afdeling van Koor&Stem neemt vervolgens contact met je op voor de verdere afhandeling.
 • We wensen je veel succes!

 

 

 

 

 

 

 

 


Aanvraag indienen

Jouw subsidiedossier ingevuld? Hier kan je het document uploaden. Je ontvangt dan meteen een automatische bevestigingsmail en je aanvraag is in orde.

 
1 Begin 2 Jouw dossier 3 Contactpersoon 4 Voltooid

Jouw koor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ

Wie kan een projectaanvraag indienen?

 • Je koor moet aangesloten zijn bij Koor&Stem vzw.
 • Je koor moet gevestigd en actief zijn in de provincie waar je de ondersteuning aanvraagt. 
 • Projectpartners hoeven niet gevestigd te zijn in dezelfde provincie. Provincie-, taal- en landsgrensoverschijdende partners zijn zeer zeker welkom! Koor&Stem hecht zeer veel waarde aan een samenwerkingsverband tussen koren en verenigingen.
 • Bij een meerkorenproject kan elk betrokken koor een aanvraag impulssubsidie indienen bij het bestuur van de eigen provinciale afdeling, op voorwaarde dat er in beide provincies een concert plaats heeft.  De twee provinciale besturen Koor&Stem plegen dan onderling overleg over de steun die aan het project kan verleend worden. Elke provinciale afdeling betaalt dat de afgesproken subsidie uit aan het koor uit de eigen provincie.

Wanneer en hoe moet ik indienen?

 • Dien je dossier uiterlijk 3 maanden voor de start van het project in. Als we je aanvraag te laat ontvangen, loop je het risico dat je dossier niet meer volledig en tijdig onderzocht kan worden.
 • Je kan maximum één project per twee jaar indienen.
 • Je kan je aanvraag voor ondersteuning voor je koorproject alleen indienen via het formulier op deze pagina en dus niet per post of via e-mail.  Je krijgt meteen na het indienen een automatische bevestigingsmail, zo weet je meteen dat we jouw aanvraag goed ontvangen hebben.

Wanneer is mijn aanvraag ontvankelijk?

Als je dossier aan de indienvoorwaarden voldoet zal Koor&Stem deze ontvankelijk verklaren. De volgende voorwaarden zijn hierbij belangrijk:

 • Tijdigheid: het is raadzaam om het dossier uiterlijk drie maanden voor de start van het project in te dienen, anders loop je het risico dat de raad van bestuur jouw aanvraag onontvankelijk verklaart, wegens de onmogelijkheid om de aanvraag volledig en nog tijdig te onderzoeken.
 • Volledigheid: alle vragen worden beantwoord.
 • Vormvereisten: de aanvraag gebeurt via de procedure en wordt ingediend via de website van Koor&Stem.

Wanneer krijg ik bericht over de beslissing?

Je aanvraag wordt behandeld door de provinciale afdeling van Koor&Stem in de provincie waar je actief bent. Eerst beoordeelt de secretaris je dossier op volledigheid, tijdigheid en de financiële kant van je dossier. Indien de secretaris geen vragen heeft, buigt de raad van bestuur van de provinciale afdeling zich over het inhoudelijke deel van je project en legt dit samen met het advies van de secretaris. De raad van bestuur neemt daarna een beslissing. De raad van bestuur argumenteert haar beslissing altijd (ook bij weerhouding) en brengt je op de hoogte van de gemotiveerde beslissing.

Welke kosten komen in aanmerking?

Je mag alle kosten indienen die nodig zijn voor het project. Wees realistisch in het uitwerken van je begroting. De secretaris van de provinciale afdeling toetst het realiteitsgehalte van de kosten. Een overduidelijke overschatting geeft een slechte indruk.

Hoe begin ik aan het invullen van het dossier?

Lees eerst het dossier goed door zonder het in te vullen. Zo krijg je een goed idee van wat er gevraagd wordt. Schrijf je project voor jezelf uit, los van het dossier. Zo kan je achteraf nagaan of het geheel nog overzichtelijk is en of je alle informatie hebt meegegeven. Vraag raad indien iets niet duidelijk is. De provinciale afdeling kan daarbij altijd helpen.

Tip: Als je het dossier hebt ingevuld kan je het best eens laten lezen door een buitenstaander. Zo weet je of je een volledig, helder beeld hebt geschetst van wat je gaat doen.

Moet ik aan alle criteria voldoen?

Nee. Vul alleen iets in bij de criteria waar je zeker aan voldoet. Het is beter om goed te scoren op één criterium dan matig tot zwak op verschillende criteria. Laat de criteria waar je niet op inspeelt of niet aan voldoet leeg.

Wat als ik mijn project ook elders heb ingediend?

Het in te vullen dossier laat ruimte om aan te geven indien je ook ergens anders je projectaanvraag indiende.

Bij een meerkorenproject kan elk betrokken koor een aanvraag impulssubsidie indienen bij het bestuur van de eigen provinciale afdeling, op voorwaarde dat er in beide provincies een concert plaats heeft.  De twee provinciale besturen Koor&Stem plegen dan onderling overleg over de steun die aan het project kan verleend worden. Elke provinciale afdeling betaalt dat de afgesproken subsidie uit aan het koor uit de eigen provincie.

Mijn project werd niet/wel goedgekeurd. Wat nu?

 • Als je project werd goedgekeurd zorg je ervoor dat de provinciale afdeling van Koor&Stem in de communicatie en promotie van het project steeds wordt genoemd.
 • De subsidie wordt na afloop van het project uitgekeerd.
 • Om het subsidiebedrag te ontvangen, verwachten we dat je ten laatste twee maanden na afloop een eindverslag indient. 

Als je project niet werd goed gekeurd
Je ontvangt de opmerkingen van de raad van bestuur van de provinciale afdeling. Lees deze aandachtig door. Misschien kan je het project in aangepaste vorm een volgende keer opnieuw indienen?

Wat moet er in mijn eindverslag staan?

Als eindverslag verwachten we een inhoudelijke en financiële evaluatie van het project. Beide verslagen moeten door twee leden van het bestuur van je koor worden ondertekend met "voor waar en echt verklaard".

Beschrijf de gerealiseerde acties in het kader van je project en vertel hoe deze bijgedragen hebben tot het al dan niet realiseren van de doelstellingen. Belangrijk is dat je aantoont dat de subsidie gebruikt is waarvoor ze werd toegekend. Indien het project toch wijzigingen onderging, licht je deze toe in het verslag. Meld belangrijke wijzigingen in je project steeds onmiddellijk aan Koor&Stem.

Het volstaat om voor het financiële verslag een overzicht van de inkomsten en uitgaven te maken. Je hoeft geen bewijsstukken mee te sturen. Die houd je wel ter plaatse bij.

Provinciale afdelingen

De betrokken provinciale afdeling van Koor&Stem neemt contact met je op voor de verdere afhandeling. Hier vind je de contactgegevens.

Koor&Stem Antwerpen vzw
Anne Halffman, voorzitter
antwerpen@koorenstem.be
www.koorenstemantwerpen.be
Koor&Stem Limburg vzw
Goedele Schepers, secretaris
limburg@koorenstem.be
www.koorenstemlimburg.be
Koor&Stem Vlaams-Brabant vzw
Lou Van Cleynenbreugel, voorzitter
vlaams-brabant@koorenstem.be
www.koorenstemvlaamsbrabant.be
Koor&Stem West-Vlaanderen vzw
Ann Sarre, voorzitter
Geert Declerck, secretaris
west-vlaanderen@koorenstem.be.
wwww.koorenstemwestvlaanderen.be
Koor&Stem Oost-Vlaanderen vzw
Marieke Missinne, voorzitter
oost-vlaanderen@koorenstem.be
www.koorenstemoostvlaanderen.be
Terug naar boven