Nieuws

Dagelijks tot kerst een muzikale tip, lied of filmpje op onze Facebookpagina. Maar evenzeer te (her)ontdekken op onze website.
Een sfeervol alternatief om het gemis aan kerstconcerten dit jaar een beetje te verzachten. Bezorg ons een opname van jouw koor voor 30 november.
Samen zingen met mensen met dementie is belangrijk.  Wil je weten waarom?
Half januari 2021 beschikbaar in onze webshop. Ontdek hier al de tracklist in beluister enkele liedjes in primeur!
Advies
Een (culturele) lockdown dus. Dit betekent dat repetities, concerten, fysieke vergaderingen en andere kooractiviteiten niet kunnen.
Tijdens het Good Company Café 15/12 ontdek je welke vrijwilligersrol jij zou kunnen opnemen bij onze zangprojecten voor mensen met dementie.
Advies
We gaan in code rood en als organisator moet je dan verplicht een oppervlakte van 10m² per persoon voorzien.
Het Europees Muziekfestival voor de Jeugd 2021 zal online plaatsvinden. Zowel voor koren als instrumentale ensembles.
#veiligsamenzingen
Sinds 19 oktober 2020 trad het federale alarmniveau 4 in werking. Wat betekent dat voor het koorzingen?
Wie zijn de mensen die samen zingen met mensen met dementie? En hoe voelen zij zich daarbij? We stuurden een enquête de digitale werled in en de resultaten ontroeren ons.
Amateurkunsten
Het aantal beoefenaars steeg op een tiental jaar met maar liefst 7%, het aandeel zang met 2,5%, én meer mannen zingen.
#veiligsamenzingen
Maar er is géén impact op kooractiviteiten die strikt verlopen volgens de regels van het basisprotocol cultuur.

Pagina's