Nieuws

Met werk van zowel doorwinterde rotten als nieuw talent. De Vlaamse koormuziek is alive and kicking! Nu op de bekende streamingplatformen.
#veiligsamenzingen
Vanaf 1 september is koorzang tijdens kerkelijke vieringen opnieuw mogelijk, onder de voorwaarden van het basisprotocol cultuur.
#veiligsamenzingen
Daarin staan enkele belangrijke wijzigingen die we onder de aandacht willen brengen. 
#veiligsamenzingen
Deel je eerste repetitiefoto’s op de Instagram of Facebookpagina van je koor en en wij verzamelen ze hier.
Festival
Deze zomer gaat Laus Polyphoniae 2020 ook de online toer op.
In augustus doken we de opnamestudio in om de derde De Stem van ons Geheugen-cd op te nemen.
Advies
Activiteiten (ook repetities) mogen opnieuw plaatsvinden volgens de door de bevoegde minister(s) goedgekeurde sectorale protocollen.
Amateurkunsten
De verstrengde maatregelen, en de communicatie errond, in de provincie Antwerpen verhitten de gemoederen. We vragen overleg en dialoog!
Festival
Een muzikale troost, een voorproevertje voor juli 2021 en virtueel spektakel!
Advies
Wat verandert er wel of niet voor koren? Een update naar aanleiding van het ministeriële besluit van 29 juli.
Deze topmuzikanten kunnen ook naar je school, koor of opvangcentrum komen om samen te zingen en muziek te maken. Meer weten?
Zingen op school
Wat als... je zes superdocenten samen zet? Plezier alom, natuurlijk, dat zal je meteen merken! Het laatste filmpje...

Pagina's