Nieuws

#veiligsamenzingen
Sinds 21 september in het basisprotocol cultuur: we kunnen blijven zingen in code oranje en afstandsmaatregelen en mondmaskergebruik wijzigen een beetje.
Onderzoek
In het kader van de World Choir Games slaan Koor&Stem en het Leuvense onderzoekscentrum Imec de handen in elkaar.
Koor&Stem vzw
Jori Klomp en Benoît Giaux zijn de nieuwe dirigenten. En met Liesbeth Devos als vocal coach is het team helemaal compleet!
Amateurkunsten
9 oktober 2020 zijn de resultaten bekend van een grootschalig bevolkingsonderzoek naar amateurkunsten.
#veiligsamenzingen
Koor&Stem kan niet akkoord gaan met de wijzigingen in de 6e versie van het basisprotocol.
Met werk van zowel doorwinterde rotten als nieuw talent. De Vlaamse koormuziek is alive and kicking! Nu op de bekende streamingplatformen.
#veiligsamenzingen
Vanaf 1 september is koorzang tijdens kerkelijke vieringen opnieuw mogelijk, onder de voorwaarden van het basisprotocol cultuur.
#veiligsamenzingen
Daarin staan enkele belangrijke wijzigingen die we onder de aandacht willen brengen. 
#veiligsamenzingen
Deel je eerste repetitiefoto’s op de Instagram of Facebookpagina van je koor en en wij verzamelen ze hier.
Festival
Deze zomer gaat Laus Polyphoniae 2020 ook de online toer op.
In augustus doken we de opnamestudio in om de derde De Stem van ons Geheugen-cd op te nemen.
Advies
Activiteiten (ook repetities) mogen opnieuw plaatsvinden volgens de door de bevoegde minister(s) goedgekeurde sectorale protocollen.

Pagina's