U bent hier

Koor&Stem wil het samen zingen in Vlaanderen groeikansen bieden door het financieel te ondersteunen. We bieden hiervoor drie opties aan: impulssubsidies voor amateurkunstenverenigingen, beurzen voor individuele kunstenaars of een ondersteuning op maat voor grotere projecten of evenementen. 

Samen zingen staat centraal

Ga je iets bijzonders ondernemen met je koor? Ga je iets organiseren voor groepen mensen die graag samen zingen? Ga je als koordirigent een masterclass volgen in het buitenland? Neem je als zanger deel aan een buitenlandse zangstage? Dat zijn maar enkele van de mogelijkheden waarvoor je bij ons terecht kan voor ondersteuning.


Doelgroep

Je kan ondersteuning krijgen als koor dat inzet op talentontwikkeling, als individuele amateurkunstenaar die gaat bijleren in het buitenland of als organisator van een koorevenement dat een bredere doelgroep inspireert.

Wanneer aanvragen?

Per jaar worden drie indienrondes voorzien voor de aanvraag van impulssubsidies voor amateurkunstenverenigingen of beurzen voor individuele kunstenaars. Twee weken na de afsluiting van elke indienronde, weet je of je project ondersteuning kan krijgen of niet. Een ondersteuningspakket voor grotere projecten of evenementen vraag je minstens zes maanden voor de start van je project aan.


Maximum tweejaarlijks

Per project en per organisator, kan je maximum tweejaarlijks een aanvraag doen. Voor inhoudelijke en praktische vragen steeds bereikbaar via ondersteuning [at] koorenstem.be of 03 202 86 71. 

 

Overzicht

Deze drie impulsen worden toegekend voor de artistieke ontwikkeling in samen zingen en kunnen maximaal tweejaarlijks per activiteit en organisator aangevraagd worden. Bekijk hieronder de verschillende mogelijkheden.

 

 

Impulssubsidie voor een vereniging in de amateurkunsten


Waarvoor?

Voor projecten en evenementen die de artistieke ontwikkeling van de vereniging stimuleren 

Komt in aanmerking 

Deelname aan festivals of wedstrijden met een internationaal karakter (inschrijvingsgeld)
-
Organisatie van artistieke of innovatieve evenementen en projecten, die de reguliere werking van de vereniging overstijgen

 

Ondersteuning

Toe te kennen bedrag van €500. Uitzonderlijk kan er voor bijzondere projecten een hoger bedrag toegekend worden.

Meer info

 

 

BEURS
voor een individuele kunstenaar


Waarvoor?

Voor jouw deelname aan een internationaal evenement dat bijdraagt tot je persoonlijke artistieke talentontwikkeling

Komt in aanmerking 

Deelname aan internationale evenementen in het buitenland. We denken hierbij aan: masterclasses, workshops, internationale zangprojecten, enz.

 

 

Ondersteuning

Maximum 50% tegemoetkoming van je inschrijvingsgeld voor een internationaal evenement, met een plafond van €250.

Meer info

 

 

Ondersteuning voor grote projecten of evenementen


Waarvoor?

Voor projecten en evenementen die de bredere sector versterken of inspireren

Komt in aanmerking

Organisatie van conferenties, symposia, 
podiumkansen, festivals, wedstrijden, 
workshops, masterclasses, 
sociaal-artistieke initiatieven, 
experimentele initiatieven

 

 

Ondersteuning

Op maat en op basis van overleg
Logistieke en/of artistieke ondersteuning 
Communicatieve ondersteuning 
Maximum €2.500 financiële steun

Meer info

Indienrondes

Impulssubsidies en beurzen

Wat

Beslissing

Deadline 15 februari Projecten tussen 1 mei en 31 augustus   Ten laatste 1 maart
Deadline 15 juni Projecten tussen 1 september en 31 december Ten laatste 1 juli
Deadline 15 oktober Projecten tussen 1 januari en 30 april (van het daaropvolgende jaar) Ten laatste 1 november

 

Ondersteuning op maat

Beslissing

Minstens 6 maanden vooraf Bij een positieve beoordeling wordt er ten laatste een maand na de aanvraag contact opgenomen om een ondersteuningspakket op maat samen te stellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faq

Impulssubsidies verenigingen

Moet onze organisatie een vzw zijn om subsidies aan te kunnen vragen?

Nee, je kan zowel als feitelijke vereniging als als vzw een aanvraag doen. 

Is de impulssubsidie enkel aan te vragen door koren met reguliere werking?

Neen. Het is wel belangrijk dat het samen zingen centraal staat in de missie van de vereniging.

Kan ik voor meerdere projecten per jaar een aanvraag doen?

Een impulssubsidie kan door een vereniging maar om het jaar aangevraagd worden. Een aanvraag is dus enkel ontvankelijk als je in het vorige of huidige kalenderjaar geen impulssubsidie ontving.

Moeten we aangesloten zijn bij Koor&Stem om een aanvraag te kunnen doen?

Nee, iedereen die een talentontwikkelend project organiseert rond samen zingen, kan een aanvraag doen.

Mijn project werd goedgekeurd. Wat nu?

  • zorg ervoor dat Koor&Stem en de Vlaamse overheid in de communicatie en promotie van het project steeds wordt genoemd, met volgende tekst 'ondersteund door de Vlaamse Overheid en Koor&Stem'. 
  • bij een publiek evenement worden twee vrijkaarten voor Koor&Stem ter beschikking gesteld.
  • de subsidie wordt na afloop van het project uitgekeerd, na het indienen van de eindafrekening.

Mijn project werd niet goedgekeurd. Kan ik opnieuw een aanvraag doen?

Als je project niet werd goedgekeurd, krijg je feedback. Misschien kan je het project in aangepaste vorm volgende keer opnieuw indienen?

Kunnen we ook steun krijgen voor reiskosten?

Dat kan niet via deze impulssubsidies. Bekijk deze pagina voor andere mogelijkheden.

Wat betekent "internationaal karakter"?

Als vereniging kan je financiële ondersteuning aanvragen voor deelname aan festivals en wedstrijden met een internationaal karakter. Dit betekent niet noodzakelijk dat het festival of wedstrijd in het buitenland georganiseerd dient te zijn. Ook een festival of wedstrijd in eigen land kan internationaal zijn, als er ook buitenlandse deelnemers ingeschreven zijn. Denk hierbij bv. aan het Europees Muziekfestival voor de Jeugd of het Internationaal Koorfestival Genk.

BEURZEN INDIVIDUEN

Kan ik ook steun krijgen voor de reiskosten?

Dat kan niet via deze beurs. Bekijk deze pagina voor andere mogelijkheden.

Moet ik kunnen factureren om een beurs te ontvangen?

Dat hoeft niet. De uitbetaling van de beurs gebeurt op basis van de financiële verantwoordingsstukken, een attest van deelname en een reflectieverslag.

Moet ik deze beurs ingeven in mijn belastingsaangifte?

Ja, deze moet je aangeven als (occassionele) inkomsten.

ONDERSTEUNING GROTE PROJECTEN

Vanaf wanneer kan ik mijn project/evenement beschouwen als een groot project/evenement?

Als het project/evenement de sector versterkt of inspireert, een brede doelgroep bereikt en een meerwaarde heeft binnen het bestaande aanbod in Vlaanderen, dan wordt het beschouwd als een groot project/evenement. Je vraagt dan geen impulssubsidie of beurs aan, maar je meldt het project dan eerder aan voor een ondersteuningspakket op maat.

Ik ben vooral op zoek naar communicatieve ondersteuning. Is dat ook mogelijk?

Absoluut. We bekijken graag samen met jou de mogelijkheden, zowel op vlak van pull- als push-communicatie.

Ik zou graag iets organiseren in een verregaande samenwerking met Koor&Stem. Kan dat?

We bekijken graag samen de mogelijkheden. Neem contact met ons op voor een gesprek.

Terug naar boven