Welke subsidies kan ik allemaal aanvragen?

Er zijn diverse vormen van subsidie mogelijk, zowel structureel als projectmatig. We zetten de meest relevante hier voor jou op een rijtje. De eerste opties die we hier oplijsten zijn het meest toegankelijk voor koren, lees verder op de pagina voor de meer ambitieuzere plannen.

Laatste wijziging: 22 mei 2024

Eigen inkomsten of sponsoring zijn niet altijd voldoende groot om de werking of een project van een koor, koororganisatie of zangorganisatie te kunnen financieren. Daarom gaan organisaties of verenigingen vaak op zoek naar subsidies. Er zijn diverse vormen van subsidie mogelijk, zowel structureel als projectmatig en zowel voor projecten in Vlaanderen/Brussel, in heel België als in het buitenland. We zetten de meest relevante hier voor jou op een rijtje. Specifiek voor de subsidies die worden ter beschikking gesteld door de Vlaamse Overheid, bestaat er een handige subsidiewijzer


Goed toegankelijk

De eerste opties die we hier oplijsten zijn heel toegankelijk voor koren. Er zijn weinig criteria, je moet geen grote dossiers schrijven, de verantwoording is eenvoudig en het is heel duidelijk waar de subsidiëring voor moet of kan dienen. Al moet je even bekijken voor welke subsidie je als feitelijke vereniging in aanmerking komt. 
 

Impulssubsidies Koor&Stem voor 1 project per 2 jaar

 • project of evenement moet de reguliere werking van de vereniging overstijgen
 • de artistieke ontwikkeling van de vereniging krijgt een boost
 • je hoeft als koor niet aangesloten te zijn bij Koor&Stem
 • je kan de subsidie maar eens per twee jaar krijgen
 • indienen volgens indienrondes

Meer info, FAQ's en aanvraagformulier

(Werkings)subsidie van je stad of gemeente

Steden en gemeenten hebben een lokaal cultuurbeleid en bepalen zelf hun ondersteuning aan bijvoorbeeld de amateurkunsten. Onderzoek zeker of jouw stad/gemeente werkingssubsidies/cultuursubsidies/projectsubsidies ter beschikking stelt van culturele projecten of amateurkunstenverenigingen en wat daar de voorwaarden voor zijn. Werkingssubsidies zijn niet beperkt tot financiering van één bepaald project, maar steunen een doorlopende werking van een vereniging en kunnen het een belangrijke veiligheid geven.

Reistoelage voor deelname aan internationale evenementen

De Vlaamse Overheid stelt reistoelagen ter beschikking om verenigingen of individuen te ondersteunen die in het buitenland willen deelnemen aan een internationaal evenement. Pas op, het gaat enkel over een terugbetaling van je reiskosten, zoals je vliegtickets, maar het gaat niet over verblijfskosten zoals hotel. De perfecte ondersteuning voor jouw deelname aan een koorfestival, koorwedstrijd of symposium in het buitenland dus! Pas op, als vereniging moet je wel een rechtspersoonlijkheid hebben (vzw), feitelijke verenigingen komen helaas niet in aanmerking.

Lees meer

Sabam for culture: subsidie compositie-opdracht klassieke muziek

Sabam for culture biedt steun aan de productie van Belgische muziek, via onder meer subsidies voor compositie-opdrachten:

 • het moet gaan over een compositieopdracht voor klassieke muziek aan een Belgische componist die bij Sabam is aangesloten.
 • de grootte van de subsidie hangt af van het met de componist contractueel afgesproken bedrag en bedraagt nooit dat volledige bedrag
 • het moet gaan om nieuw gecomponeerde muziek, niet om doorgedreven herwerkingen of arrangementen van reeds bestaand repertoire.
 • er zijn bepaalde voorwaarden aan verbonden m.b.t. uitvoering van de muziek in kwestie
 • er zijn geen specifieke deadlines voor aanvragen
 • je kan je aanvraag gelijk wanneer bezorgen via grants [at] sabam.be

MEER INFO 

Vlaamse projectsubsidies voor kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten

Deze tijdelijke subsidielijn van de Vlaamse Overheid wil kleinere spelers aanmoedigen om bovenlokaal, over gemeentegrenzen heen, samen te werken in een project. 

 • het project moet minstens de gemeentegrenzen overstijgen
 • het project moet de reguliere werking van de aanvrager overstijgen 
 • er moet minstens een samenwerking zijn met één andere partner
 • het project duurt maximaal 1 jaar.
 • het subsidiebedrag is maximaal € 25.000, de totale projectkost is maximaal €75.000
 • aanvragen kunnen enkel gebeuren door organisaties of verenigingen met rechtspersoonlijkheid zonder winstgevend doel, dus feitelijke verenigingen komen niet in aanmerking als aanvrager

Lees meer

CultuurCulture: samenwerking over Vlaamse en Franse taalgemeenschap

Vanuit het cultureel samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap is een samenwerkingsplatform opgericht, dat projecten subsidieert die een culturele samenwerking zijn tussen een partner uit de Vlaamse en een partner uit de Franse gemeenschap.

 • eenmalige subsidie voor een project dat beperkt is in de tijd
 • bedraagt maximum € 20.000 of maximum 60% van je projectbegroting
 • samenwerking tussen minimum 1 organisatie uit de Vlaamse Gemeenschap (Vlaanderen of Brussel) en minimum 1 uit de Franse Gemeenschap (Frans taalgebied of Brussel)
 • er is maar 1 indienronde per jaar!
 • Vlaamse aanvragers moeten de aanvraag via KIOSK indienen
 • kan enkel aangevraagd worden door individuele artiesten of door culturele organisaties met rechtspersoonlijkheid, dus niet door feitelijke verenigingen.

Meer weten over CultuurCulture 

 

Heb je een ambitieuzer plan?

Heb je een ambitieuzer plan, een groter of langduriger project, met bijvoorbeeld bovenlokale samenwerkingen of een sterke maatschappelijke invalshoek, dan zijn er andere subsidiekanalen waar je beroep op kan doen. Deze vergen doorgaans sterkere subsidiedossiers, planning en partnerschappen.

Vlaamse projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten

Vlaamse subsidie voor projecten in Vlaanderen of Brussel die samenwerkingen opzetten tussen culturele sectoren en disciplines op een bovenlokaal niveau. Ze moedigt samenwerkingen aan met andere beleidsdomeinen, zoals onderwijs, toerisme en welzijn, ergoed, economie, sport,... maar de finaliteit moet cultureel zijn.

 • het project moet een bovenlokale schaalgrootte, reikwijdte en relevantie hebben
 • het project moet de reguliere werking van de aanvrager overstijgen 
 • de subsidie loopt  maximum 3 jaar  
 • er is geen maximum bedrag bepaald
 • er zijn 2 indienrondes per jaar
 • je moet een dossier indienen via KIOSK
 • aanvragen kunnen enkel gebeuren door organisaties of verenigingen met rechtspersoonlijkheid zonder winstgevend doel, dus feitelijke verenigingen komen niet in aanmerking als aanvrager, wel als partner

Meer info 

Sabam for culture projectsubsidie: partnership i.f.v. Belgische cultuur en muziek

Sabam for culture biedt steun aan projecten die Belgische muziek centraal zetten.

 • het betreft hier projecten die het creatieproces faciliteren, voorzien in opleiding/informatie en ondersteuning, de professionalisering van de sector bevorderen of internationale verspreiding van Belgisch repertoire aanmoedigen
 • er zijn 4 indienrondes per jaar
 • om de subsidie aan te vragen moet je een account aanmaken op de website van Sabam

Meer info

Vlaamse projectsubsidie voor talentontwikkeling in de amateurkunsten

Het is niet langer mogelijk deze subsidie aan te vragen! Het regelement liep eind 2023 af.

Koning Boudewijnstichting steunt maatschappelijk relevant projecten

De Koning Boudewijnstichting heeft altijd meerdere projectoproepen lopen. Misschien is eentje ervan wel relevant voor jouw project. Het is zeker de moeite om de projectoproepen in het oog te houden die te maken hebben met maatschappelijk engagement, talentontwikkeling of cultuur en erfgoed. Denk bijvoorbeeld aan projectoproepen rond lokale diversiteit en participatie, armoede, intergenerationaliteit, sociale cohesie,... Er is doorgaans geen rechtspersoonlijkheid vereist om als vereniging beroep te kunnen doen op deze projectondersteuningen.

Bekijk de projectoproepen

Vlaamse subsidie voor innovatieve partnerpojecten

Met deze subsidie stimuleert de Vlaame Overheid cultuurorganisaties om samen met partners hun grenzen te verleggen. De subsidie dient voor projecten die culturele partners aangaan met partners uit andere sectoren.

 •  loopt maximaal 3 jaar
 • bedraagt maximaal € 80.000
 • minstens 1 partner uit de culturele sector (= kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel werk), gevestigd in Vlaanderen of Brussel + minstens 1 partner uit een andere sector 
 • de niet-culturele partner moet een eigen inbreng doen van minimum 25% van de totale kosten
 • er is 1 indienronde per jaar
 • je moet een dossier indienen via KIOSK

Meer info

Vlaamse subsidies voor grotere internationale projecten in binnen- of buitenland

De Vlaamse Overheid voorziet naast de reistoelages die we hogerop al toelichtten nog 2 types van financiële ondersteuning bij internationale ambities. Op welke subsidie je beroep kan doen, hangt af van de aard van het project en de locatie (in Vlaanderen/Brussel of in het buitenland). Voor een aanvraag moet je als vereniging of organisatie steeds beschikken over een rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk (bv. vzw), dus als feitelijke vereniging kom je niet in aanmerking. 

 • Subsidie internationale culturele projecten in Vlaanderen
 • co-financiering voor internationale projecten

Meer info op de site van de Vlaamse overheid