Koor&Stem is gesloten van 15 tot 28 juli. Prettige vakantie!

Sluiten

U bent hier

De AKV vervangt de KVR

Advies

In het kader van een integrale hervorming van het sociaal statuut voor kunstenaars zal de huidige kleine vergoedingsregeling (KVR) vanaf 2024 ophouden te bestaan en vervangen worden door de amateurkunstenvergoeding (AKV). Hoewel het uitgangspunt van deze vergoeding hetzelfde gebleven is, zijn er enkele belangrijke verschillen die we in dit artikel willen belichten.

Digitale registratie voor opdrachtnemer én opdrachtgever

Bij de start van de KVR werden papieren kunstenaarskaarten uitgereikt door de Commissie Kunstenaars. De digitaliseringstrend van de laatste jaren wordt nu volledig doorgezet, waardoor je vanaf 2024 een profiel zal moeten aanmaken op het online platform, vooraleer je gebruik kan maken van de AKV. Zowel de kunstwerker/opdrachtnemer als de opdrachtgever zullen zich moeten registreren. Nieuw is dat de prestaties via AKV op voorhand moeten ingegeven worden door de opdrachtgever, en niet langer door de opdrachtnemer. 

Het huidige platform Artist@Work zal hiervoor vervangen worden door het platform "Working in the arts".

Voorwaarden en beperkingen 

Net zoals bij de KVR kan je via AKV enkel vergoed worden voor artistieke prestaties, waarbij expliciet artistiek-technische en artistiek-ondersteunende activiteiten uitgesloten worden. Denk aan de dirigent die het concert dirigeert, met het koor repeteert, de muzikant die het koor begeleidt, ...

Hoewel de benaming anders doet vermoeden, kunnen zowel amateurkunstenaars als professionele kunstenaars betaald worden via AKV. Ook zijn er geen beperkingen langs de kant van de opdrachtgevers: zowel amateurverenigingen als professionele huizen mogen artistieke prestaties vergoeden met de AKV. Deze eenvoudige en duidelijke regelgeving kent echter wel enkele maatregelen om het gebruik van AKV te begrenzen:

  • de dagvergoeding ligt tussen €45 en €70 per opdrachtgever
  • per dag mag er maximaal €20 aan reële reisonkosten vergoed worden
  • als opdrachtnemer mag je slechts 30 kalenderdagen gebruik maken van AKV

De dagvergoeding ligt dus gevoelig lager dan bij de huidige KVR, maar in tegenstelling tot de huidige regelgeving is het bij de AKV wel mogelijk om op één dag opdrachten voor verschillende opdrachtgevers te combineren. Bovendien mochten reiskosten bij een KVR niet vergoed worden, terwijl dit vanaf 2024 wel kan. De beperking in het aantal dagen per jaar werd van KVR naar AKV behouden.

Bijkomende voorwaarden voor opdrachtgevers

Zoals hierboven al aangehaald, wordt de AKV-prestatie ingegeven door de opdrachtgever in het (nieuwe) online platform. Toch zijn er nog enkele andere belangrijke voorwaarden, waar je als opdrachtgever rekening mee moet houden:

  • opdrachtgevers die jaarlijks meer dan €500 betalen via AKV, betalen hierop een solidariteitsbijdrage van 5% aan de RSZ
  • opdrachtgevers die jaarlijks meer dan 100 AKV-vergoedingen uitbetalen, moeten een rapport indienen met o.a. een lijst van de externe klanten en de financiële verhouding AKV-betaling t.o.v. de totaalomzet

In vergelijking met de huidige KVR kan het gebruik van de AKV dus meer administratie (aanmelding prestatie + mogelijks jaarlijks rapport) en een financiële meerkost (mogelijks 5% solidariteitsbijdrage) opleveren voor de opdrachtgever.

De omschakeling concreet voor opdrachtnemer en opdrachtgever

Heb je als opdrachtnemer nog een geldige kunstenaarskaart op 1 januari 2024, dan worden je gegevens automatisch overgezet naar het nieuwe platform en hoef je niks meer te doen. Vervalt je kunstenaarskaart tussen 15 april 2023 en 31 december 2023, dan wordt deze automatisch verlengd tot en met 31 december 2023. Vanaf 1 januari 2024 dien je jezelf te registreren op het nieuwe platform. 

Heb je nog geen kunstenaarskaart, dan kan je dit nog steeds aanvragen via Artist@Work tot 1 juli 2023. Vanaf 1 juli 2023 zal je geen kaart meer kunnen aanvragen en moeten wachten op de lancering van het nieuwe platform.

Als opdrachtgever zal je je moeten registreren zodra het nieuwe platform online komt. Dit kan als natuurlijk persoon, als feitelijke vereniging of als rechtspersoon (bv. vzw). 

MEER WETEN?

Je vindt meer info over deze hervorming op de sites van Artist@Work en op Cultuurloket.

Heb je nog vragen? Contacteer ons dan gerust op info [at] koorenstem.be, en dan helpen we je met plezier verder!

Terug naar boven