Doewap Sintbundel nu aan 50% Meer info

Sluiten

U bent hier

Veilig zingen tijdens de vierde golf

#veiligsamenzingen

Update: zaterdag 27 november werd een nieuw Kb gepubliceerd met verregaande gevolgen voor de koorwerking

De afgelopen weken bleven de coronabesmettingen toenemen in aantal waardoor we volop in een vierde golf zitten. Het Overlegcomité besliste nieuwe maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan en er werd op 20 november een nieuwe versie van het basisprotocol cultuur gepubliceerd. Wat betekent dit concreet voor het koorzingen?

Aantal deelnemers is belangrijk

Voor besloten activiteiten (koorrepetities, vergaderingen, ...) tot 50 personen indoor of 100 personen outdoor is het dragen van een mondmasker niet verplicht, maar wel sterk aanbevolen. Vanaf 51 personen indoor of 101 personen outdoor is  het dragen van het mondmasker wel verplicht.

Organisatoren van publieksactiviteiten tot 50 personen indoor en 100 personen outdoor hebbende mogelijkheid om het CST te vragen, als dit vooraf duidelijk aangekondigd is. Voor publieksevenementen boven 50 personen indoor of 100 personen outdoor, is het CST verplicht. In beide situaties is het dragen van een mondmasker verplicht.

Mondmaskerplicht tijdens het zingen?

Het KB vermeldt dat de mondmaskerplicht van toepassing is, tenzij de aard van de activiteit dit onmogelijk maakt. In het basisprotocol cultuur lezen we dat dit o.a. voor zingen het geval is. Er is dus géén verplichting om een mondmasker te dragen tijdens het zingen. Concreet betekent dat de deelnemers een mondmasker dragen bij binnenkomen, verplaatsen, weggaan, ... en het enkel mogen afzetten als ze op hun plaats zitten om te zingen.

Veilig en verantwoord samenzingen

Toch kunnen we begrijpen dat er bij je koorleden meer en meer twijfels rijzen of het nog wel veilig is om samen te blijven zingen. We adviseren daarom om je activiteiten te organiseren zodat iedereen zich zo veilig mogelijk voelt en kan blijven deelnemen aan de activiteit.

Hierbij kan je eventueel teruggrijpen naar enkele van de maatregelen die al eens van toepassing waren tijdens de coronacrisis. Met betrekking tot de locatie, aard activiteit of individuele maatregelen:

Met betrekking tot de locatie

  • repeteer in een ruimte die groot genoeg is (bv. 4m2 per persoon)
  • verlucht je repetitieruimte vaak en voldoende
  • monitor de luchtkwaliteit met een CO2-meter
  • ontsmet systematisch alle contactoppervlakken

aard van de activiteit

  • repeteer in kleinere groepjes (bv. per stemgroep)​
  • beperk je repetitietijd (bv. in blok van 45min.)
  • organiseer geen nevenactiviteiten meer (bv. een drankje tijdens de pauze of na de repetitie)

Individuele maatregelen

  • hou 1,5m afstand tussen elke zanger
  • draag een mondmasker tijdens het zingen

Niet angstig maar verstandig

Met bovenstaande opsomming pleiten we er niet voor om alle koorrepetities opeens te onderwerpen aan (zwaar) ingrijpende beperkingen, zoals we die kenden tot enkele maanden geleden. Zie het als een keuzelijst van mogelijke maatregelen, waarmee je met gezond verstand kan organiseren om zo het gevoel van veiligheid bij de zangers te versterken. 

Zit je nog met vragen? Is er iets niet duidelijk? Kijk dan op onze coronapagina of je het antwoord kan vinden. Je kan ons ook contacteren via dit contactformulier

Coronamaatregelen voor koren

Op 20 november 2021 werd een nieuwe versie van het basisprotocol cultuur gepubliceerd. Wat betekent dit concreet voor het koorzingen?
Terug naar boven