Zoeken

Hoe handel je auteursrechten af voor je koorconcert? Welke stappen moet je verplicht zetten?
Meestal mag je niet zomaar kopiëren. Lees hier over hoe je in de koorcontext correct omgaat met de aanschaf van partituren.
In dit overzichtsartikel geven we graag tekst en uitleg bij de rechten en plichten van koren bij een uitvoering of uitgave.
Sinds 1 juli 2022 verplicht de overheid ondernemingen om elektronisch betalen te voorzien. Vallen koren hieronder?
We loodsen je door de verschillende types verzekeringen. Welke zijn verplicht af te sluiten? Welke zijn bijkomend interessant?
Het is sinds 1 februari 2023 verplicht om van bepaalde medewerkers die werken met kinderen een uittreksel uit het strafregister op te vragen en te controleren. 
Je ziet het alsmaar vaker. Mensen die niet meer met hun map naar de repetitie of het concert komen, maar met een tablet. Een artikel met tips en apps!
We maken je wegwijs in alle statuten en mogelijkheden om je dirigent of begeleider te vergoeden.
Artistieke prestaties kunnen vanaf 2024 vergoed worden met de Amateurkunstenvergoeding. In dit artikel lichten we deze vergoedingswijze in detail toe.