Over de amateurkunsten vergoeding (AKV)

In 2024 werd de kleine vergoedingsregeling (KVR) vervangen door de amateurkunstenvergoeding (AKV). Hiermee kunnen artistieke prestaties vergoed worden. 

Laatste wijziging: 20 februari 2024

De amateurkunstenvergoeding kan gebruikt worden om (kleinschalige) artistieke prestaties te vergoeden, eventueel gecombineerd met een beperkte verplaatsingskost. Denk daarbij aan de vergoeding van je dirigent of gastdirigent voor repetities en concerten, begeleiders, regisseurs, choreografen, ... die je artistiek begeleiden in het kader van een concert. Lees hieronder meer over de procedure, bedragen en andere bijzondere voorwaarden.


✖ Uitgesloten voor het gebruik van AKV zijn educatieve prestaties (zoals bv. workshops, lessen, ...) en artistiek-technische of artistiek-ondersteunende prestaties.
 

Procedure

 • Zowel opdrachtgever als uitvoerder moeten zich vooraf registreren op een digitaal platform, Working in the Arts. Op dit platform kan de uitvoerder steeds nagaan hoeveel dagen die al gebruik maakte van de AKV; als opdrachtgever vind je een overzicht van alle geregistreerde AKV-opdrachten.
 • Bij een overeengekomen opdracht waarbij een AKV-vergoeding wordt betaald, is het aan de opdrachtgever om die prestatie in te geven in het digitale platform

Voorwaarden

Vergoedingen via de AKV zijn gebonden aan enkele voorwaarden:

 • de vergoeding bedraagt max. €77,22 per dag (indexatie 2024) per opdrachtgever (je mag dus op dezelfde dag voor 2 opdrachtgevers de AKV gebruiken)
 • een reële verplaatsingsonkost wordt per dag beperkt tot max. €22,06 (indexatie 2024)
 • je mag niet meer dan 7 opeenvolgende dagen door dezelfde opdrachtgever vergoed worden
 • je mag niet meer dan 30 dagen per jaar gebruik maken van de AKV-regeling

Voordelen?

Als er aan alle voorwaarden is voldaan, dan: 

 • is de uitvoerder vrijgesteld van belastingen op deze AKV-vergoeding
 • is de opdrachtgever vrijgesteld van sociale bijdragen op de uitbetaalde vergoedingen

Nadelen?

 • voor de uitvoerder:
  • aangezien de AKV-vergoeding vrijgesteld is van belastingen, bouwt de uitvoerder geen sociale rechten uit met deze opdrachten 
  • als je lid bent van een vzw, kan die vzw je geen AKV-vergoeding uitbetalen
 • voor de opdrachtgever: maak je als organisatie vaak gebruik van de AKV-vergoeding, dan zijn daar extra verplichtingen aan verbonden:
  • betaal je meer dan €551,56 per jaar aan AKV-vergoedingen, dan dien je op het totaalbedrag een solidariteitsbijdrage van 5% te betalen aan de RSZ
  • betaal je meer dan 100 AKV-vergoedingen per jaar, dan dien je hierover te rapporteren met een focus op de verhouding betaalde AKV-vergoedingen vs. de totaalomzet

Combineren?

Binnen hetzelfde kalenderjaar én bij dezelfde opdrachtgever mag je de AKV-vergoeding niet combineren met een aanstelling via Artikel 17. Een combinatie van AKV bij de ene opdrachtgever, en Artikel 17 bij de andere, is dus wel toegelaten binnen hetzelfde kalenderjaar. 

Een vrijwilligersvergoeding mag onder voorwaarden gecombineerd worden met een AKV:

 • activiteiten vinden plaats op verschillende dagen (dus niet op dezelfde dag)
 • de opdrachtgevers verschillend zijn (dus de opdrachtgever van de AKV mag niet dezelfde zijn als de vrijwilligersorganisatie)