U bent hier

De ziekte van Alzheimer tastte het geheugen van mijn moeder aan, waardoor ze mij niet langer herkent. Tijdens het contactkoor bloeit ze open, zingen we samen liedjes en vinden we elkaar weer. Het lijkt alsof haar ziekte dan even niet bestaat. Dat is voor mij heel bijzonder.

Een contactkoor

Of hoe samen zingen het contact bij mensen met dementie en hun omgeving weer mogelijkheid maakt... De Stem van ons Geheugen is een zangproject in samenwerking met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, WZC Den Olm, VSPW Mol. We ondersteunen zorgorganisaties bij het oprichten van een ‘contactkoor’ voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

Workshops

Het is niet altijd evident om een contactkoor op te starten of te begeleiden. We organiseren daarom workshops voor alle geïnteresseerden - vrijwilligers, mantelzorgers, zorgkundigen, animatoren, directie - die samen willen zingen met mensen met dementie. We helpen je graag op weg en bieden een antwoord op vele muzikale en organisatorische vragen.

Liedmateriaal

We verkopen: cd's met populaire oude liedjes, een liedtekstbundel, een inspiratiegids vol nuttig advies, partituren in verschillende toonhoogtes en piano-arrangementen van de liedjes. Ook zo begeleiden we de opstart van contactkoren in Vlaanderen.

Talenten

We spreken mensen met dementie niet aan op hun tekorten maar op hun talenten. Hun geheugen en herinneringen verdwijnen, maar ze blijven meetellen in onze maatschappij. We appelleren aan hun muzikaal geheugen om ze te empoweren. Onderzoek wees uit dat het muzikaal geheugen veel langer bewaard blijft dan andere vaardigheden. Daar gaan we mee aan de slag. 

Ik zal je altijd horen

Dementie treft in Vlaanderen meer dan 130 000 mensen. 1 op 3 Vlamingen wordt geconfronteerd met dementie. Tegen 2035 verwachten we een gemiddelde stijging van meer dan 40%.  De meerderheid van hen woont nog thuis en wordt verzorgd door een mantelzorger. Beiden riskeren sociaal en maatschappelijk geïsoleert te geraken... m.a.w. grote maatschappelijke uitdagingen komen eraan! In een nieuwe project 'Ik zal je altijd horen' onderzoeken we, met de steun van Cera en van de Vlaamse overheid, hoe thuiswonende personen met dementie en hun mantelzorgers de waardevolle effecten van samen zingen kunnen ervaren. 

Aan de hand van lokale participatieprojecten met partners uit de cultuur-, zorg- en onderwijssector bedachten we een concept waarbij samen zingen met mensen met dementie in de thuiszorg centraal staat. De samenwerking met diverse lokale actoren met verschillende achtergronden speelt daarbij een rol: cultuur, zorg, onderwijs, thuiszorgorganisaties, lokaal bestuur, OCMW, dienstencentra, bibliotheken, … 

Pilootprojecten

We starten in 2019 met 4 pilootprojecten. De invulling van deze pilootprojecten is erg veelzijdig: een totaal nieuw koor vertrekkende vanuit mantelzorgers en personen met dementie in de thuissituatie, een nieuw koor aansluitend bij een bestaande koorwerking, een intergenerationeel koor waarbij mensen met dementie aansluiten bij een bestaand kinder- jongeren- of volwassenenkoor, een kleine groep zingende mensen die bij mensen thuis rondgaat om samen te zingen, … De mogelijkheden zijn eindeloos. Onze ambitie is om in 2020 dit project in heel Vlaanderen verspreid te zien. 

Nieuws

Dat zijn 't moNUment uit Mechelen, In Laetitia uit Turnhout, WZC Sint Vincentius uit Avelgem en Huis Sint-Coleta uit Gent.
Frank Deboosere roept op tot initiatieven die samen zingen met mensen met dementie in thuissituaties mogelijk maken.
Op donderdag 14 juni 2018 organiseerden we de officiële Kick-Off voor het nieuwe project van De Stem van ons Geheugen.
Een jaar geleden opende Hard Rock Cafe Antwerp de deuren. Ons project De Stem van ons Geheugen werd gekozen als goed doel.

Volg dit project

 Bezoek op Facebook

6x per jaar houden we je op de hoogte van onze activiteiten, vormingsmomenten en ontvang je info over zingen en dementie

Vormingen

We organiseren geregeld initiatieven voor alle geïnteresseerden uit de zorg die samen willen zingen met mensen met dementie: vrijwilligers, mantelzorgers, zorgkundigen, animatoren, directies,…

In webshop

Inspiratiegids

€ 20
Praktische inspiratiegids voor wie een contactkoor wil opstarten, met zowel tips over praktische als muzikale aspecten.
Type: 
Boeken

De Stem van ons Geheugen cd 2

€ 15
18 bekende liedjes in een aangepast arrangement om samen te zingen met mensen met dementie
Type: 
CD

De Stem van ons Geheugen cd 2

€ 15
18 bekende liedjes in een aangepast arrangement om samen te zingen met mensen met dementie
Type: 
CD

Pakket partituren bij cd 2

€ 15
Zanglijn met (gitaar)akkoorden in C, Bes, Es, G, A) van alle liedjes uit De Stem van ons Geheugen 2.
Type: 
Digitaal

Zoekertjes

Gemotiveerde begeleider gezocht voor "een koor van toen"

Nossegem
koor zoekt begeleider

WCZ Ter Burg zoekt een nieuwe begeleider/dirigent voor haar 'Koor van toen', een koor van bewoners, familieleden, buurtbewoners en vrijwilligers, allemaal mensen met een grote liefde voor muziek.

Contactkoor zoekt muzikaal begeleider

Poperinge
koor zoekt begeleider

Het contactkoor in het Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis te Poperinge, de Vergeet-Me-Nietjes, zijn op zoek naar een nieuwe muzikale vrijwilliger. Speel je een begeleidend instrument en wil je graag deel uitmaken van het unieke contactmoment tussen personen met dementie en hun familie? 

Partners

De Stem van ons Geheugen is een project van Koor&Stem in samenwerking  met het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, woon- en zorgcentrum Den Olm en VSPW Mol. De Stem van ons Geheugen mag rekenen op de zeer gewaardeerde steun van onze partners de Vlaamse overheid – Participatiedecreet, Cera, Hard Rock Café Antwerpen en de Hard Rock Heals Foundation.